Realizacija i vrste kredita u Hrvatskoj
Banka i Kredit
GOSPODARSKO KREDITNA BANKA
Blog
petak, srpanj 20, 2007
 • namjena:
  1) za kupnju, izgradnju, dovršenje, rekonstrukciju poljoprivrednih objekata
  2) za kupnju poljoprivrednog zemljišta
  3) za kupnju poljoprivrednih strojeva (opreme)
   • a) do 25.000 EUR
   • b) od 25.001 do 50.000 EUR
  korisnici:
  • dužnik je klijent Banke koji obavlja osnovnu ili dodatnu djelatnost u poljoprivredi. Ostalim sudionicima djelatnost treba biti iz drugog sektora.
  • obvezan žiro račun u Banci preko kojeg se posluje
 • dokumentacija:
  • Bančini obrasci ('Zahtjev za kredit','Osnovni podaci o sudioniku')
  • preslika službene isprave sa slikom, za sve sudionike
  • potvrda o poreznoj osnovici plaće ovjerena od strane HZMO/REGOS ili od PU izdano porezno rješenje, za posljednje dvije godine
  • zadnja tri odreska mirovine+ovjera HZMO-a, ako je poljoprivrednik umirovljenik
  • potvrda o upisu u registar poljoprivrednika
  • preslike Ugovora o kooperaciji i drugih dokumenata s poduzećima, zadrugama kojima se isporučuju proizvodi - uz dodatnu potvrdu o naplati za prethodne dvije godine
  • polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje
  • zemljišno-knjižni izvadak(vlasnički list), ne stariji od 10 dana
  • troškovnik radova sastavljen od ovlaštenog trgovačkog društva ili osobe ovlaštene za projektiranje
  • građevinska dozvola ili potvrda ovlaštenog tijela da za navedene radove nije potrebna posebna dozvola
  • procjena vrijednosti nekretnine (koja je predmet fiducijarnog prijenosa prava vlasništva) izrađena od ovlaštenog bančinog procjenitelja
  • predračun za kupnju
  • kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika
 • kreditna sposobnost:  prema zajedničkim uvjetima po kreditima
 • instrumenti osiguranja:
  • do tri jamca - kreditna sposobnost prema zajedničkim uvjetima
  • obvezni instrumenti prema zajedničkim uvjetima
  • fiducijarni prijenos prava vlasništva nekretnine na Banku, omjer  kredit/nekretnina 1:2 za namjene 1), 2) i 3 b)
   • mogućnost dodatnog depozita do visine potrebne vrijednosti nekretnine
   • polica osiguranja nekretnine od uobičajenih rizika (požara, poplave, potresa)
  • polica životnog i osiguranja nesretnog slučaja prema zajedničkim uvjetima po kreditima
  • cesija poljoprivredne zadruge ili tvrtke s kojom korisnik kredita ima poslovni odnos
  • povratna garancija "buy back" koju izdaje prodavatelj za radni stroj
  • kredit namjene 3) je osiguran kod Euroherc osiguranja d.d. prema modelima :
   modeli osiguranja kredita za poljoprivredni stroj
  1. od 2.500 do 5.000 EUR, s jamcima
   • jedan kreditno sposoban jamac ili
   • dva zajednički kreditno sposobna jamca
   • naknada za osiguranje kredita 1,33%
  2. od 5.001 do 12.500 EUR , s jamcima
   • dva pojedinačno kreditno sposobna jamca ili
   • jedan sam i dva zajednički kreditno sposobna jamca
   • naknada za osiguranje kredita 1,33%
  3. od 12.501 do 25.000 EUR, s jamcima i fiducijarno vlasništvo
   • jedan kreditno sposoban jamac ili
   • dva zajednički kreditno sposobna jamca
   • naknada za osiguranje kredita 1,33%
  4. od 2.500 do 25.000 EUR,
   • bez jamaca
   • fiducijarno vlasništvo
   • kasko i obvezno osiguranje za sve godine otplate
   • naknada za osiguranje kredita 1,74%
  5. od 2.500 do 25.000 EUR,
   • bez jamaca
   • fiducijarno vlasništvo
   • obvezno osiguranje za sve godine otplate
   • naknada za osiguranje kredita 1,84%
  • starost poljoprivrednog stroja: svi modeli osiguravaju kredite kod kojih zbroj godina starosti stroja i roka otplate nije veći od 12
banka-kredit @ 14:26 |Komentiraj | Komentari: 0
PRIMORSKA BANKA
Brojač posjeta
294583
Index.hr
Nema zapisa.