Realizacija i vrste kredita u Hrvatskoj
Banka i Kredit
GOSPODARSKO KREDITNA BANKA
Blog
subota, lipanj 30, 2007
Korisnicima nenamjenskih kredita mogu postati svi građani RH čiji je osobni bonitet veći od mjesečnog anuiteta.

Osobni bonitet predstavlja 1/3 mjesečnog primanja. Bonitet jamca predstavlja 1/3 mjesečnog primanja. Korisnik kredita može svoj osobni bonitet popraviti ugovaranjem sudužnika te se njihovi osobni boniteti zbrajaju.

Slatinska banka d.d. u svojoj ponudi nudi:

NOVO!

1) GOTOVINSKI NENAMJENSKI KREDITI ZA KLIJENTE BANKE, BEZ DEPOZITA I JAMACA

Uvjeti kreditiranja:

  • iznos kredita: do kunske protuvrijednosti 7.000,00 EUR
  • rok otplate: 12, 24, 36, 48 i 60 mjeseci
  • kamatna stopa: 9,65% promjenjiva
Naknada:

a) 2,00% (min. 200,00 kn) jednokratno unaprijed na iznos kredita
(za rok od 12 i 24 mjeseci)

b) 2,50% (min. 250,00 kn) jednokratno unaprijed na iznos kredita
(za rok od 36, 48 i 60 mjeseci)

MJESEČNI ANUITET za svakih 1.000 EUR kredita:

 

mjesečni anuitet u EUR

god.kta. stopa (%)

12
mjeseci

24
mjeseca

36
mjeseci

48
mjeseci

60
mjeseca

9,65

87,57

45,98

32,10

25,19

21,08

Efektivna kamatna stopa za kredit na 60 mjeseci uz kamatu 9,65%, naknadu 2,50% iznosi 10,78% godišnje.

2) GOTOVINSKE NENAMJENSKE KREDITE BEZ UVJETA PRETHODNE ŠTEDNJE

Uvjeti kreditiranja:

iznos kredita: do kunske protuvrijednosti 15.000 EUR

rok otplate: 12, 24, 36, 48, 60, 84 i 120 mjeseci

kamatna stopa: a) fiksna 8,80% na godišnjem nivou (depozit 20% od iznosa kredita)
  b) fiksna 9,90% na godišnjem nivou (depozit 10% od iznosa kredita)
  c) fiksna 10,90% na godišnjem nivou ( bez depozita)

naknada: 3,00% jednokratno unaprijed na iznos kredita
osiguranje: do 15.000 EUR – 1 kreditno sposoban jamac (ili više, tako da zbroj 1/3 plaće pokriva mjesečni anuitet)

ZA KLIJENTE BANKE
kamatna stopa:  • fiksna 9,40% god. bez depozita, uz najnižu naknadu
  • fiksna 9,50% god. bez depozita, uz najnižu naknadu
Klijenti Banke su osobe koje imaju otvoren žiro ili tekući račun ili štednu knjižicu na koju primaju plaću ili druga redovita primanja najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit.

MJESEČNI ANUITET za svakih 1.000 EUR kredita:

 

mjesečni anuitet u EUR

god.kta. stopa (%)

12
mjeseci

24
mjeseca

36
mjeseci

48
mjeseci

60
mjeseci

84
mjeseca

120
mjeseci

8,80

87,36

45,59

31,71

24,79

20,66

15,99

12,56

9,40
87,64
45,87
31,99
25,08
20,95
16,29
12,89

9,50

87,68

45,91

32,03

25,12

21,00

16,34

12,94

9,90

87,87

46,10

32,22

25,31

21,20

16,55

13,16

10,90

88,34

46,56

32,69

25,80

21,69

17,07

13,72

Efektivna kamatna stopa za kredit na 120 mjeseci uz godišnju kamatnu stopu 9,40%, i naknadu 2,50% iznosi 10,46% godišnje.

3) GOTOVINSKE NENAMJENSKE KREDITE PO UGOVORU O OSIGURANJU S OSIGURAVAJUĆOM KUĆOM

Uvjeti kreditiranja:

• iznos kredita: do kunske protuvrijednosti 15.000 EUR

• rok otplate: 12, 24, 36 i 60 mjeseci

• kamatna stopa: fiksna 10,90% na godišnjem nivou

• naknada: a) 1,00% jednokratno unaprijed na iznos kredita (za rok od 12 mjeseci)
  b) 2,00% jednokratno unaprijed na iznos kredita (za rok od 24 mjeseca)
  c) 2,50% jednokratno unaprijed na iznos kredita (za rok od 36 i 60 mjeseci)

• premijska stopa: a) krediti bez jamaca: - 2,30% za kredite do 12 mjeseci
    - 2,80% za kredite do 24 mjeseca
    - 3,30% za kredite do 36 mjeseci
  b) krediti uz jamce: - 2,20% za kredite do 36 mjeseci
    - 2,50% za kredite preko 36 do 60 mjeseci
  c) krediti bez jamaca uz hipoteku na nekretnini - 1,90%
Premijska stopa određena je za svaku vrstu instrumenata osiguranja posebno Ugovorom sa Croatia osiguranjem, a primjenjuje se na iznos isplaćenog kredita.

• osiguranje:

• do 5.000 EUR – bez jamaca, ovjerena zapljena na plaću, premija osiguranja

• do 5.000 EUR – bez jamaca ako je korisnik kredita zaposlen u firmi koja je klijent Banke, ovjerena zapljena na plaću, premija osiguranja, polica osiguranja života

• od 5.001 do 10.000 EUR – 1 kreditno sposoban jamac, ovjerena zapljena na plaću, premija osiguranja

• od 15.000 EUR – bez jamaca, ovjerena zapljena na plaću, zalog na nekretnine, polica osiguranja nekretnine od opasnosti od požara i dr., polica osiguranja života korisnika kredita, premija osiguranja

MJESEČNI ANUITET za svakih 1.000 EUR kredita:

 
mjesečni anuitet u EUR
god.kta. stopa (%)
12 mjeseci
24 mjeseca
36 mjeseci
60 mjeseci
10,90
88,34
46,56
32,69
21,69
Efektivna kamatna stopa za kredit na 60 mjeseci uz godišnju kamatnu stopu 10,90%, naknadu 2,50% i premiju osiguranja 2,50% iznosi 13,90 % godišnje.

 

4) GOTOVINSKE NENAMJENSKE KREDITE ZA UMIROVLJENIKE DEPOZITARE BANKE

Korisnicima kredita mogu postati svi umirovljenici koji mirovine primaju putem Slatinske banke čiji je osobni bonitet veći od mjesečnog anuiteta.

Osobni bonitet predstavlja 1/3 iznosa mjesečnog primanja. Bonitet jamca predstavlja 1/3 mjesečnog primanja. Korisnik kredita može svoj osobni bonitet popraviti ugovaranjem sudužnika te se njihovi osobni boniteti zbrajaju.

Uvjeti kreditiranja:

• iznos kredita: do kunske protuvrijednosti 4.000 EUR

  • do 2.000,00 EUR, bez jamaca
  • od 2.001,00 EUR, 1 jamac
• rok otplate: 12, 24 i 36 mjeseci; za kredite iznad 2001,00 EUR na rok i do 48 i 60 mj.

• kamatna stopa:

  • fiksna 9,00% na godišnjem nivou
  • fiksna 8,90% na godišnjem nivou
• bez depozita

• naknada: 1,50% jednokratno unaprijed na iznos kredita

MJESEČNI ANUITET za svakih 1.000 EUR kredita:

 
mjesečni anuitet u EUR
god.kta. stopa (%)
12 mjeseci
24 mjeseca
36 mjeseci
8,90
87,41
45,64
31,75
9,50
87,45
45,68
31,80
Efektivna kamatna stopa za kredit na 36 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 8,90% i naknadu 1,5% iznosi 10,34% godišnje.

banka-kredit @ 14:09 |Komentiraj | Komentari: 0
PRIMORSKA BANKA
Brojač posjeta
294499
Index.hr
Nema zapisa.