Realizacija i vrste kredita u Hrvatskoj
Banka i Kredit
GOSPODARSKO KREDITNA BANKA
Blog
ponedjeljak, listopad 1, 2007

Privredna banka Zagreb novom ponudom gotovinskih kredita u kunama omogućava Vam brzo i jednostavno rješavanje potreba za gotovim novcem.

Otkrijte jedinstvene pogodnosti PBZ gotovinskih kunskih kredita u bilo kojoj poslovnici najveće bankarske mreže u Hrvatskoj:

  • najveći iznos kredita na tržištu i do 200.000,00 kuna
  • mogućnost odobrenja kredita i bez jamaca
  • kamatna stopa već od 8,48% godišnje, promjenjiva
  • efektivna kamatna stopa već od 9,13%
  • rok otplate kredita i do 10 godina
  • izbor načina otplate kredita u anuitetima, ratama ili uz poseban način otplate s postupnim povećanjem anuiteta
  • mogućnost otplate kredita na odabrani dan u mjesecu
  • odgoda otplate kredita do 3 mjeseca.

Uvjeti odobravanja kredita

Korisnici kredita
Državljani Republike Hrvatske sa stalnim mjesečnim primanjima koji sukladno procijeni kvalitete ispunjavaju tražene uvjete.
Sudionici u kreditu na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 75 godina.

Iznos kredita
Od 10.000,00 do 200.000,00 kuna.

Rok otplate
Do 10 godina

Kamatna stopa na kredit
8,48% - 8,88% godišnje, promjenjiva (EKS od 9,13% do 9,56%).
Kamatna stopa ovisi o korištenju broja grupa proizvoda iz paketa Inovacija i smanjuje se sukladno broju korištenih grupa proizvoda.
Efektivna kamatna stopa je izračunata na rok od 10 god. uz pripadajuću naknadu od 1,25%.

Isplata kredita
Na tekući račun korisnika kredita.

Otplata kredita
Krediti se otplaćuju u kunama.
Postoji mogućnost otplate kredita u: jednakim mjesečnim anuitetima ili u mjesečnim ratama, a ukoliko je rok otplate 96 mjeseci i više i uz poseban model otplate s postupnim povećanjem anuiteta. Korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati anuitet/ratu.

Naknada
S osnove odobravanja kredita i obrade kreditnog zahtjeva već od 1,25% od iznosa kredita.

Obvezni instrumenti osiguranja

• javno bilježnički ovjerovljena zadužnica
• javno bilježnički ovjerovljene isprave o zapljeni po pristanku dužnika

banka-kredit @ 16:39 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
PRIMORSKA BANKA
Brojač posjeta
295353
Index.hr
Nema zapisa.