Realizacija i vrste kredita u Hrvatskoj
Banka i Kredit
GOSPODARSKO KREDITNA BANKA
Blog
ponedjeljak, lipanj 11, 2007
NENAMJENSKI GOTOVINSKI KREDITI UZ POLICU TRIGLAV OSIGURANJA d.d.
U suradnji s renomiranom osiguravateljskom kućom TRIGLAV OSIGURANJE d.d. koja već više od 100 godina uspješno posluje, nudimo cijenjenim klijentima gotovinske nenamjenske kredite. Jednostavna i brza realizacija kredita...

KORISNIK KREDITA
Punoljetna osoba, građani RH sa stalnim primanjima koja su tri puta veća od mjesečnog anuiteta

IZNOS KREDITA
Od 700 - 10.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po važećem srednjem tečaju iz tečajnice Banke na dan isplate kredita

ROK POVRATA
Od 12 do 60 mjeseci

KAMATA
8,00% godišnje- promjenjiva
EKS od 9,85% do 14,70%

NAKNADA
1,50 % od iznosa kredita jednokratno, prilikom realizacije kredita

OSIGURANJE OTPLATE KREDITA
 • za kredite od 700 - 4.000 EUR
  • Polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja zaključena kod Triglav osiguranja na rok otplate kredita i vinkulirana u korist Partner banke d.d.
 • za kredite od 4001 – 10.000 EUR
  • Polica mješovitog osiguranja života u visini iznosa kredita zaključena kod Triglav osiguranja i vinkulirana u korist Partner banke d.d.
  • jedan kreditno sposoban jamac platac
Ostali instrumenti osiguranja:
 • Suglasnost o zapljeni i Zadužnica ( suglasnost o zapljeni računa)ovjerene kod javnog bilježnika za korisnika kredita i jamca platca
 • osiguranje otplate kredita kod Triglav osiguranja d.d., uplatom premije osiguranja po stopi od 1,50% od osnovice za izračun premije jednokratno,
 • plaćanje kredita putem zapljene primanja
KORIŠTENJE KREDITA
 • Prijenosom sredstava u kunskoj protuvrijednosti za potrebe osiguranja otplate kredita i sklapanja police osiguranja na račun osiguratelja
 • Prijenosom sredstava na kunski račun koji korisnik kredita ima otvoren u Banci
DODATNE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije možete dobiti u najbližoj poslovnici Partner banke ili na telefone: 01/4602-208, 01/4602-356
banka-kredit @ 14:53 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
PRIMORSKA BANKA
Brojač posjeta
294582
Index.hr
Nema zapisa.