Realizacija i vrste kredita u Hrvatskoj
Banka i Kredit
GOSPODARSKO KREDITNA BANKA
Blog
subota, svibanj 5, 2007
Gotovinski krediti bez jamaca i bez garantnog pologa
Iznos kredita od 7.300,00 do 73.000,00 kuna (minimalno 1.000,00 EUR, maksimalno 10.000,00 EUR)
Rok povrata do 7 godina
Status klijenta obavezan nije obavezan
Kamatna stopa 9,65% 9,95%
Naknada 2,50%, min 200 kn 2,75%, min 200 kn
Efektivna kamatna stopa 10,98% 11,41%
Efektivna kamatna stopa je izračunata uz iznad navedene uvjete, iznos kredita 73.000,00 kuna, rok otplate 84 mjeseca.
Gotovinski krediti bez garantnog pologa
Iznos kredita od 14.500,00 do 145.000,00 kuna (minimalno 2.000,00 EUR, maksimalno 20.000,00 EUR)
Rok povrata do 8 godina
Instrumenti osiguranja kreditno sposoban jamac
Status klijenta obavezan nije obavezan
Kamatna stopa 9,55% 9,95%
Naknada 2,00% 2,25%
Efektivna kamatna stopa 10,60% 11,13%
Efektivna kamatna stopa je izračunata uz iznad navedene uvjete, iznos kredita 145.000,00 kuna, rok otplate 96 mjeseci.
Gotovinski krediti bez jamaca
Model Model I Model II
Iznos kredita od 43.600,00 do 108.900,00 kuna (minimalno 6.000,00 EUR, maksimalno 15.000,00 EUR) od 108.900,01 do 145.000,00 kuna (minimalno 15.000,01 EUR, maksimalno 20.000,00 EUR)
Rok povrata do 8 godina do 10 godina
Instrumenti osiguranja 15% garantni polog uz policu osiguranja života 15% garantni polog uz policu osiguranja života
Status klijenta obavezan nije obavezan obavezan nije obavezan
Kamatna stopa 9,45% 9,95% 9,50% 9,99%
Naknada 2,00% 2,50% 2,50% 2,75%
Efektivna kamatna stopa 11,44% 12,27% 11,69% 12,42%
Efektivna kamatna stopa je izračunata uz iznad navedene uvjete, iznos kredita 108.900,00 kuna, rok otplate 96 mjeseci, garantni polog 15%. Efektivna kamatna stopa za je izračunata uz iznad navedene uvjete, iznos kredita 145.000,00 kuna, rok otplate 120 mjeseci, 15% garantni polog.
Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 3 mjeseca od odobrenja i puštanja kredita u tečaj.
Garantni polog kada je potreban i naknada mogu se isplatiti iz odobrenog kredita.
Polica životnog osiguranja sklapa se u visini osigurane svote minimalno 40% od iznosa kredita.

banka-kredit @ 17:35 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
PRIMORSKA BANKA
Brojač posjeta
294642
Index.hr
Nema zapisa.