Realizacija i vrste kredita u Hrvatskoj
Banka i Kredit
GOSPODARSKO KREDITNA BANKA
Blog
ponedjeljak, travanj 30, 2007

Namjena kredita: dugoročni nenamjenski gotovinski kredit za kreditno sposobne fizičke osobe.

Iznos kredita: prema kreditnoj sposobnosti

Rok otplate kredita: 84 mj, 120 mj

Trošak obrade kredita: jednokratna naknada u visini 3,50% od iznosa odobrenog kredita koja se naplaćuje jednokratno prilikom isplate kredita. Za umirovljenike koji ne primaju mirovinu putem BK jednokratna naknada uvećava se za 50%.

Kamatna stopa: gotovinski kredit uz valutnu klauzulu ugovara se uz fiksnu kamatnu stopu na 84 mj – 9,75% godišnje, na 120 mj – 9,50% godišnje. Za umirovljenike koji ne primaju mirovinu putem BK kamatna stopa uvećava se za 2%.

Efektivna kamatna stopa izračunava se kao godišnja stopa na osnovi nominalne kamate, uključujući i sve druge troškove i naknade koje je korisnik kredita obvezan platiti Banci.

Na dospjela, a nenaplaćena dugovanja po kreditu Banka obračunava zateznu kamatu u visini zakonske zatezne kamate koja trenutno iznosi 15% godišnje.

Kreditna sposobnost: kreditno je sposobna svaka fizička osoba kojoj mjesečni anuitet kredita u otplati ne prelazi 1/3 stalnog mjesečnog primanja. BK svojim klijentima izlazi u susret pa kreditnu sposobnost izračunava na osnovu 1/2 stalnog mjesečnog primanja, ovisno o primanjima ostalih članova kućanstva. Kreditna sposobnost tražitelja kredita može se uvećati primanjima sudužnika, odnosno jamca po kreditu.

Korištenje kredita: jednokratno gotovinskom isplatom na blagajni Banke ili prijenosom na tekući račun korisnika kredita otvoren u BK.

Otplata kredita: kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima direktnim nalogom na plaću ili mirovinu.

Kredit je moguće prijevremeno otplatiti prema uvjetima propisanim Odlukama Uprave Banke, a koji su navedeni u Ugovoru u kreditu.

Instrumenti osiguranja vraćanja kredita:

 • za iznos kredita do 75.000,00 kn potrebna ovjera suglasnosti o zapljeni plaće/mirovine
 • za iznos kredita iznad 75.000,00 kn potrebna je solemnizacija Ugovora o kreditu, ovjera suglasnosti o zapljeni plaće/mirovine
 • potpisivanje mjenice i mjeničnog očitovanja
Potrebna dokumentacija (tražitelj kredita, sudužnik, jamac):
 • ispunjen obrazac  "zahtjev za kredit"
 • fotokopija osobne iskaznice
 • zaposlenici:
  • zadnje tri platne liste ovjerene od strane poduzeća u kojem rade
  • ovjerena administrativna zabrana od strane poslodavca
  • izjava o stalnom radnom odnosu
 • umirovljenici:
  • zadnja tri listića od mirovine
  • potvrda o visini mirovine izdana i ovjerena od strane HZMO - a
  • izjava o posjedovanju pokretne i nepokretne imovine – obrazac Banke


Banka u postupku obrade zahtjeva za kredit zadržava pravo tražiti i dodatnu dokumentaciju.

Informacije i podnošenje zahtjeva za kredit: sve informacije o kreditima potencijalni klijenti mogu dobiti u svakoj poslovnici Banke za vrijeme radnog vremena ili na web stranici Banke.

Primjer izračuna mjesečnih anuiteta za određene iznose kredita i ročnosti, s prikazom efektivne kamatne stope:
  
IZNOS
KREDITA

IZNOS ANUITETA

84 MJ

120 MJ

30.000,00

521,45

416,54

50.000,00

869,08

694,23

75.000,00

1.303,63

1.041,35

100.000,00

1.738,17

1.388,46

150.000,00

2.607,25

2.082,69

EKS

13,85%

13,06%

banka-kredit @ 19:32 |Komentiraj | Komentari: 0
PRIMORSKA BANKA
Brojač posjeta
294599
Index.hr
Nema zapisa.