Realizacija i vrste kredita u Hrvatskoj
Banka i Kredit
GOSPODARSKO KREDITNA BANKA
Blog
nedjelja, veljača 12, 2012
Primjeri izračuna mjesečnih otplatnih rata 

Rok otplate
2 godine
5 godina
10 godina
Nominalna kamatna stopa
8,99% (promotivna prvih 12 mj.)
9,49% 
(promjenjiva nakon 12 mj.)
8,99% (promotivna
prvih 12 mj.)
9,49%
(promjenjiva nakon 12 mj.) 
8,99% (promotivna prvih 12 mj.)
9,49% 
(promjenjiva nakon 12 mj.)
Naknada
0,50 %
EKS
10,18%
10,08%
10,07%
Otplatna plan za kredit (EUR)
1. godina
2. godina
1. godina
2. do 5. godina
1. godina
2. do 10. godina
1.000
45,74
45,88
20,81
21,02
-
-
5.000
228,69
229,40
104,07
105,11
63,65
64,94
10.000
457,38
458,79
208,15
210,22
127,30
129,87
25.000
1.143,45
1.146,98
520,37
525,56
318,26
324,68
30.000
1.372,14
1.376,38
624,44
630,67
381,91
389,62
 

Posebne pogodnosti

 • brza realizacija – unutar 24 sata
 • mogućnost odobrenja – bez jamaca i depozita
 • izbor datuma plaćanja – između 1. i 15. u mjesecu
banka-kredit @ 22:45 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, siječanj 1, 2012
 Preduvjeti:

 • punoljetni kreditno sposobni državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • stalni radni odnos 
 • najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža prije podnošenja zahtjeva za kredit
 • netto osobni dohodak ili mirovina: minimalno 2.000 kuna
 • starost sudionika u kreditu po završetku otplate ne smije prelaziti 65 godina. Ukoliko je tražitelj kredita stariji, može imati sudužnika koji mora biti član obitelji (ne stariji od 65 godina)
 • Status klijenta je uvjet odobravanja kredita.
  Status klijenta podrazumijeva otvoreni tekući račun po kojem klijent uredno posluje ili tekući račun u postupku otvaranja odnosno u slučaju da:
  - klijent zahtjevu za kredit priloži izjavu/potvrdu poslodavca o usmjeravanju plaće putem tekućeg računa na osnovu koje će mu se u poslovnici otvoriti tekući račun;
  - tražitelj kredita je umirovljenik te uz zahtjev za kredit potpiše Ovlaštenje/suglasnost za usmjeravanje mirovine na osnovu koje će mu se u podružnici otvoriti tekući račun.
  - tražitelj kredita uz zahtjev za kredit ne priloži izjavu/potvrdu poslodavca o usmjeravanju plaće putem tekućeg računa uz uvjet zatvaranja tekućeg računa u drugoj banci i prebacivanje primanja na tekući račun u VB po zatvaranju odobrenog prekoračenja u drugoj banci. Potvrdu o zatvaranju tekućeg računa u drugoj banci i izjavu/potvrdu poslodavca o usmjeravanju plaće putem tekućeg računa klijent mora dostaviti u roku od 10 dana od isplate sredstava za zatvaranje odobrenog prekoračenja u drugoj banci.
  Plaća mora biti doznačena na TRN u Volksbank u roku mjesec dana od dana odobrenja kredita.
 • Klijent mora od Banke u kojoj ima tekući račun s odobrenim dozvoljenim prekoračenjem donijeti potvrdu kojom je potvrđen iznos odobrenog prekoračenja te iskorišteni iznos odobrenog prekoračenja, koji ne smije biti iznad odobrenog limita.
Iznos kredita: od 3.500,00 HRK do 35.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita je iskorišteni iznos odobrenog prekoračenja koji može biti maksimalno do iznosa odobrenog prekoračenja u drugoj Banci.

Rok otplate: do 12 mjeseci

Kamatna stopa: 9,00% godišnje, promjenjiva

Ukoliko nakon isplate kredita klijent prestane primati plaću na tekući račun u Banci ili priliv primanja nije uslijedio u roku od mjesec dana od isplate kredita kamatna stopa se povećava za 3,00 p.p.

Naknada za administraciju kredita:

BEZ NAKNADE za administraciju za klijente koji ugovore tekući račun VeBe za tebe ili bilo koji Paket tekućeg računa

Naknada za vođenje računa za otplatu kredita: 14,00 kuna mjesečno

Korištenje kredita: isplatom na tekući račun korisnika kredita koji se zatvara u drugoj banci

banka-kredit @ 17:28 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
ponedjeljak, prosinac 26, 2011
Namjena

Kratkoročni kredit za obrtna sredstva koji može biti odobren kao:
 • okvirni kredit po žiro računu s jednokratnim povratom glavnice i mjesečnom naplatom kamate
 • kredit s jednokratnom otplatom glavnice i mjesečnom naplatom kamate ili anuitetnom otplatom

Kamatna stopa iznosi 8,50% godišnje, promjenjiva. Iznos kredita određuje se prema kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita. Rok otplate - do godinu dana.

Preduvjeti za sudionike u kreditu (korisnik, sudužnik i jamci)

 • državljani Republike Hrvatske, fizičke osobe s prebivalištem u RH koje se bave iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta ili obavljanjem djelatnosti vezane za turizam kao osnovnom djelatnošću najmanje 12 mjeseci
 • korisnik kredita pomorac mora u zadnjih godinu dana imati ugovor o radu na minimalno 6 mjeseci te se u kreditni odnos uključuje supružnik (ukoliko ga ima) u svojstvu sudužnika bez uključivanja u izračun kreditne sposobnosti
 • osoba zaposlena u inozemstvu uz kreditno sposobnog sudužnika sa stalnim radnim odnosom u RH
 • osobe koje u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta kredita nisu starije od 70 godina
 • tražitelj kredita treba otvoriti žiro račun u Volksbank d.d. za obavljanje platnog prometa iz svog poslovanja vezanog za turističku djelatnost
 • U okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti najviše dvije osobe zaposlene kod istog poslodavca i najviše 1 umirovljenik, obrtnik, osoba zaposlena kod obrtnika, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba zaposlena kod osobe koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti, te 1 osoba zaposlena u d.o.o. s manje od 10 zaposlenih.

Kredit se isplaćuje u kunama. Rok korištenja kredita je 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu. 

Naknada za administraciju kredita iznosi 2,50%, jednokratno od iznosa kredita* 

* Banka omogućuje da se iznos naknade ustegne od iznosa kredita prilikom korištenja.

Kreditno sposoban tražitelj kredita određuje se na temelju prihoda i procjene boniteta
banka-kredit @ 18:56 |Isključeno | Komentari: 0
utorak, prosinac 20, 2011
Namjena

Kupnja,izgradnja, dovršenje, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija turističkih, ugostiteljskih objekata ili objekata koji će služiti za obavljanje turističke, odnosno ugostiteljske djelatnosti, refinanciranje kredita istih namjena

Ukoliko je korisnik kredita pomorac, osoba zaposlena u inozemstvu ili početnik (osoba koja započinje s djelatnošću, odnosno posluje manje od godinu dana) obavezno je sudjelovanje u financiranju s minimalno 20% vlastitih sredstava, dok preostalih 80% kreditira Banka.

Iznos kredita kreće se od 10.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti; maksimalni iznos određuje se prema kreditnoj sposobnosti sudionika u kreditu, odnosno prema investicijskom planu i troškovniku.

Rok otplate kredita - do 20 godina

Poček kredita

Korisnik kredita može ugovoriti poček do 2 godine, ovisno o iznosu i roku otplate kredita.Poček nije uključen u rok otplate kredita, a kamata za vrijeme počeka naplaćuje se mjesečno u visini redovne kamate.

Valuta kredita - valutna klauzula vezana na EUR

Korištenje kredita

Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti EUR-a prema kupovnom tečaju za devize iz tečajne liste VB važećem na dan isplate kredita.


Rok korištenja kredita je 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu, odnosno 12 mjeseci za namjenu izgradnje.
- kod kupnje nekretnine kredit se isplaćuje na račun prodavatelja,
- kod ostale namjene mogućnost gotovinske isplate do 60% od iznosa kredita

Naknada za administraciju kredita

- 0,50% od iznosa kredita za refinanciranje
1,00% od iznosa kredita za bezgotovinsku isplatu
2,00% od iznosa kredita za gotovinsku isplatu do 40% od iznosa kredita
2,50% od iznosa kredita za gotovinsku isplatu od 41% do 60% od iznosa kredita

*Banka omogućuje da se iznos naknade ustegne od iznosa kredita prilikom korištenja.

Kamatna stopa

 • Klijenti sa kontinuiranim poslovanjem preko 5 godina: 8,60% (EKS 9,53%)*
 • Klijenti sa poslovanjem preko 1 do 5 godina: 9,00% (EKS 9,98%)*
 • Klijenti sa poslovanjem do 1 godine i početnici: 9,50% (EKS 10,53%)* 
  Kamatna stopa je promjenjiva
*EKS efektivna kamatna stopa izračunata uz trenutno važeću kamatnu stopu za rok otplate od 20 godina bez počeka, na iznos od EUR 35.000 u kunskoj protuvrijednosti, otplata putem anuiteta, iznos naknade od 2,5% uz policu životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja (mješovito životno osiguranje) sa ugovorenom svotom 20% od iznosa kredita
 
Otplata kredita se obavlja u kunama, u anuitetima izraženim u EUR po prodajnom tečaju za devize iz tečajne liste VB važećem na dan dospijeća anuiteta.
- u anuitetima
- prve četiri godine otplate mjesečnog anuiteta umanjenog za 20%, a narednih godina otplate uvećanog mjesečnog anuiteta
- prve dvije godine počeka- korisnik kredita plaća samo kamatu, treću i četvrtu godinu klijent plaća mjesečni anuitet umanjen za 20 %, a naredne godine uvećani mjesečni anuitet
Poček nije uključen u rok otplate kredita. 

banka-kredit @ 17:16 |Isključeno | Komentari: 0
ponedjeljak, prosinac 12, 2011
Namjena kredita:
Kupnja i izgradnja stambenih objekata, adaptacija, dovršenje, dogradnja, rekonstrukcija stambenih objekata (kuća, stan, apartmani i stanovi za odmor), te kupnja i  komunalno uređenje zemljišta, refinanciranje stambenih kredita 

Iznos kredita: od 10.000 EUR, maksimalan iznos kredita prema kreditnoj sposobnosti tražitelja

Ukoliko je Korisnik kredita osoba zaposlena u inozemstvu obavezno je sudjelovanje u financiranju s minimalno 30% vlastitih sredstava, dok preostalih 70% kreditira Banka.

Rok otplate: do 30 godina 

Korištenje kredita: 
Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti EUR-a po kupovnom tečaju VB za devize važećem na dan isplate kredita.
Na računu za otplatu kredita, klijent mora obavezno imati iznos rezerviranih sredstava u visini jednog mjesečnog anuiteta.
Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu, odnosno za namjenu izgradnje stambenog objekta kod bezgotovinske isplate 12 mjeseci.

 PROMJENJIVA KAMATNA STOPA:

 • 6,10% godišnje, promjenjiva, za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci ili je u postupku otvaranja (EKS 6,53%*)
 • 6,80% godišnje, promjenjiva, za klijente bez tekućeg računa (EKS 7,27%*)
FIKSNA KAMATNA STOPA: 5,50% godišnje, fiksna
Mogućnost ugovaranja fiksne kamatne stope za prvu godinu otplate kredita - uz obavezan status klijenta
Nakon isteka prve godine ugovara se važeća promjenjiva kamatna stopa.

Naknada po kreditu:

 • 0,50% od iznosa odobrenog kredita za bezgotovinsku isplatu
 • 3,00% od iznosa odobrenog kredita za gotovinsku isplatu kredita od 51%-70% kod namjena izgradnje, dovršenja, dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije stambenog objekta
 • 3,50% od iznosa odobrenog kredita za gotovinsku isplatu kredita od 71%-100% kod namjena izgradnje, dovršenja, dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije stambenog objekta
Naknada se smanjuje od 10% do 40% (ovisno o vrsti paketa) za klijente koji ugovore neki od paketa tekućeg računa

NAKNADA za vođenje računa za otplatu kredita iznosi 14,00 kn mjesečno

Otplata kredita - putem ovršne isprave na plaću
Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima izraženim u EUR po prodajnom tečaju VB za devize važećem na dan dospijeća anuiteta.
Za kredite preko 30.000,00 EUR koji se otplaćuje putem redovitog mjesečnog anuiteta, mogućnost ugovaranja počeka do 12 mjeseci.
Za kredite s fiksnom kamatnom stopom nije moguće ugovoriti poček. 

Redovni anuitet - anuitet izračunat na ugovoreni rok otplate kredita.

 

banka-kredit @ 22:15 |Isključeno | Komentari: 0
PRIMORSKA BANKA
Brojač posjeta
302000
Index.hr
Nema zapisa.